DUYURULAR
DERS EKLE SİL DİLEKÇE HK
10.02.2016

2015-2016 Eğitim Öğretim Bahar Yarıyılında ders ekle-sil dilekçeleri ile ilgili olarak, öğrencilerimizin aşağıdaki uyarıları dikkate almaları mağduriyet yaşamamaları açısından yerinde olacaktır.

 

1. Ders ekle-sil için dilekçe tarihleri, Üniversitemiz ders kayıt kılavuzunda belirtildiği üzere 16-17 Şubat 2016 olarak belirlenmiştir. Bu tarihler dışında kesinlikle dilekçe kabul edilmeyecektir. Aynı şekilde kılavuzda yer alan yönergeler doğrultusunda dilekçeler değerlendirilecektir. İlgili kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.

 

2. Başvuru yapılacak olan dilekçeler, kapatılan dersler ve mazeretli kayıt için olmak üzere iki ayrı form olarak Üniversitemizce düzenlenmiştir. Öğrencilerimiz talepleri doğrultusunda bu iki formdan birisini seçecek ve başka bir dilekçe formatı kullanılmayacaktır. Hem kapatılan ders hem mazeret sebebiyle dilekçe verenler iki ayrı form hazırlayacaklardır.

 

3. Öğrencilerimiz dilekçe formlarını danışmanına onaylattıktan sonra Bölüm Başkanlığımızda açılacak olan dilekçe kayıt/kabul yerine teslim edeceklerdir. Danışman onayı olmayan dilekçeler kabul edilmeyecektir.

 

4. Dilekçelerinize ders program ve transkript çıktınızı eklemeniz gerekmektedir.

 

5. Dilekçesini şehir dışında olduğu için başka birisi ile iletecek olanlar için; dilekçe formuna kendisinin ve dilekçeyi teslim edecek olanın öğrenci kimlik fotokopisi eklenmelidir. Her iki kimlik fotokopisinin altında da "dilekçemi ..... teslim etmesi uygundur. (imza)" / "..... adına dilekçesini teslim ediyorum. (imza)" şeklinde bir ibare yer almalıdır.

 

6. Bitirme Çalışması dersi için alan seçim formları 15.02.2016-19.02.2016 tarihleri arasında Bölüm Başkanlığımıza teslim edilecektir. Bu tarihler içinde başvuruda bulunmayanların, talepleri dikkate alınmayacak ve danışman atamaları Bölüm Başkanlığımızca yapılacaktır.

 

7. Tasarım Projesi dersi için alan seçim formları 17.02.2016 Çarşamba günü yapılacak olan derste dersin yürütücüsü ve öğretim üyeleri ile birlikte hazırlanacaktır. Bu kapsamda Tasarım Projesi için daha önce bir tarihte dilekçe kabul edilmeyecektir. Öğrencilerimizin bu derse katılmaları istedikleri alanda projeye dahil olabilmeleri açısından önem arz etmektedir.