DUYURULAR
Doktora yeterlik sınavı hk.
06.10.2017

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programındaki Doktora Yeterlik Sınavına girecek öğrencilerin Yeterlik Yazılı Sınavlarını hazırlama, uygulamak ve değerlendirmek üzere iki dönem için görev yapacak Yeterlik Yazılı Sınav Jürisi aşağıdaki öğretim üyelerinden oluşmaktadır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz dönemi için Doktora Yeterlik Yazılı Sınav konuları, tarihi, saati ve salon bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

 

Gereğini arz ederiz.

 

Jüri üyelerinin Ünvanı Adı Soyadı

Prof. Dr. Güleda ENGİN

Prof. Dr. Ahmet DEMİR

Prof. Dr. Mehmet ÇAKMAKCI

Prof. Dr. Arslan SARAL

Prof. Dr. Eyüp DEBİK

 

 

Yazılı Sınav Tarihi: 1. Aşama 24Ekim 2017 Saat: 10:00 Çevre Mühendisliği Lisansüstü Sınıfı

 2. Aşama 25Ekim 2017 Saat: 10:00 Çevre Mühendisliği Lisansüstü Sınıfı

 

 

Sınav Konuları: 1. Su ve Atıksu Arıtımı ve Yönetimi

                            2. Katı Atıkların Kontrolü ve Yönetimi

                            3. Hava Kirliliği Kontrolü

                            4. Çevre Kimyası

 

Doktora yeterlik sınav esaslarına ulaşmak için tıklayınız.