FARABİ

 

Farabi Değişim Programı Nedir?

 

Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

 

Farabi (871-950)

 

Türkistan’ın Farab şehrinde 871 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınır. 950 yılında Şam’da vefat etmiştir.

 

 

Yönetmelik

http://farabi.yok.gov.tr//files/2952aa6dd4869622e2675bd73e7a2679.pdf

Esas ve Usuller

http://farabi.yok.gov.tr/files/76fecc05b8eb27b6336cd801c23484b2..pdf


Daha fazla bilgi için;

http://www.farabi.yildiz.edu.tr/

 

 

FARABİ Komisyonumuz, Yüksek Öğretim Kurumları arasında öğrenci ve Öğretim Üyesi değişim programı (FARABİ) kapsamında üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri bünyesinde Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde kurumlar arasında öğrenci ve Öğretim Üyesi değişimi ile ilgili öğrenci ve Öğretim Üyelerine yardımcı olmak, soru ve sorunlarını çözmek maksadıyla kurulmuştur. Komisyonumuz aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.

 

Prof. Dr. Özer ÇINAR

Komisyon Başkanı

Oda No: 1-011

Telefon: +90 (212) 383 53 66
E-posta: ocinar@yildiz.edu.tr

Araş. Gör. Gamze DALGIÇ BOZYİĞİT 
(35. md.)

Bölüm Araş. Gör. Temsilcisi

Oda No: Z-013
Telefon: +90 (212) 383 53 90
E-posta: gadalgic@yildiz.edu.tr

 
 

Hangi Üniversiteleri kapsar ?

 

Üniversite

İl

Başlangıç

Bitiş

Abant İzzet Baysal

Bolu

08.07.2010

 

Adnan Menderes

Aydın

16.04.2010

2014

Afyon Kocatepe

Afyonkarahisar

19.02.2010

2014

Aksaray

Aksaray

21.12.2011

2016

Anadolu

Eskişehir

15.04.2009

2013

Atatürk

Erzurum

21.05.2009

2013

Balıkesir

Balıkesir

01.12.2011

2017

Bilecik

Bilecik

30.06.2009

2013

Bingöl

Bingöl

27.04.2010

2014

Celal Bayar

Manisa

16.04.2010

2014

Cumhuriyet

Sivas

01.06.2009

2013

Dicle

Diyarbakır

28.05.2009

2013

Dumlupınar

Kütahya

11.06.2009

2013

Ege

İzmir

25.05.2009

2013

Erciyes

Kayseri

29.05.2009

2013

Erzincan

Erzincan

12.03.2010

2014

Fırat Ü.

Elazığ

04.05.2009

2013

Gazi

Ankara

13.04.2010

2013

G.Y.T.E.

Kocaeli

07.07.2009

2011

Hitit

Çorum

01.05.2010

2013

İnönü

Malatya

08.02.2010

2013

Karadeniz Teknik

Trabzon

28.05.2009

2013

Kırıkkale

Kırıkkale

26.04.2011

2015

Kocaeli

Kocaeli

30.06.2009

2013

Muğla

Muğla

28.10.2010

2014

Mustafa Kemal

Hatay

15.04.2011

2014

Niğde

Niğde

30.06.2009

2013

Ondokuz Mayıs

Samsun

30.06.2009

2013

Osman Gazi

Eskişehir

25.02.2010

2013

Pamukkale

Denizli

30.06.2009

2011

Selçuk

Konya

22.06.2009

2013

Siirt

Siirt

08.12.2011

2015

Sinop

Sinop

08.12.2011

2013

Süleyman Demirel

Isparta

04.06.2009

2013

Uludağ

Bursa

30.06.2009

2013

Yüzüncü Yıl

Van

30.06.2009

2013