Mezunlar

 

 

Bir çevre mühendisliği mezununun çalışabildiği temel alanlar şu şekildedir:

• Hava Kirliliği Kontrolü
• Tehlikeli Atık Yönetimi
• Katı Atık Yönetimi
• Toksik Maddelerin Kontrolü
• Su Temini
• Atıksu Yönetimi
• Yağmur Suyu Yönetimi
• Halk Sağlığı
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
• Radyasyon Koruması

 

 

Ne tür bir işte, kimle ve nerede çalışacağınıza göre değişmekle birlikte, çevre mühendisliği
mezunlarına sayısız çalışma olanağı sunmaktadır. Çevre mühendisi olarak çalışılabilecek belli başlı
kurum ve kuruluşlar ise şu şekildedir:

• Bakanlıklar
• Üniversiteler
• Devlet Su İşleri

• İller Bankası
• Belediyeler
• Fabrikalar
• Arıtma Tesisleri
• Proje Firmaları
• Analiz Laboratuvarları
• Hastaneler
• Danışmanlık Firmaları


http://www.mezun.yildiz.edu.tr/