Akreditasyon

 

"YTÜ kalite yönetim sistemi, uluslararası ISO 9000-Kalite Yönetim Sistemleri Standartlar grubunun ortaya koyduğu felsefe benimsenerek, TS EN ISO 9001 standardının şartlarıyla bağlantılı ve uyumlu biçimde oluşturulmuş ve dokümante edilmiştir.

 

Oluşturulan sistemin etkin bir şekilde yürütülmesi, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. 

 ISO 9000-Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili dökümanlara Yıldız teknik üniversitesi Kalite Koordinatörlüğüne ait "http://www.kalite.yildiz.edu.tr/index.php" adresinden ulaşılabilir. "

 

YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü MÜDEK Akreditasyon belgesi (Geçerlilik: 30.09.2016 - 30.09.2019)

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKAK tarafından akredite olmuş olan laboratuvarlarımızın akreditasyon geçerlilik süresi 30 Aralık 2015 tarihinde sona ermiştir.