Eğitim Amaçları

PEA1. Alanında girişimci, lider ve yönetici

PEA2. Yurt içinde veya yurt dışında bulunan çeşitli sektörlerde, koruma ve kullanma dengesini gözeterek çözüm üreten ve proses tasarlayan

PEA3. Ulusal veya uluslararası düzeydeki üniversitelerde ve AR-GE kurum / kuruluşlarında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan

PEA4. Projelendirme ve işletme aşamalarında takım çalışmasına yatkın birer mühendis olarak kamu kurum ve kuruluşları ile sektörün önde gelen firmalarında görev alan, Çevre Mühendisleri yetiştirmek