Öğretim Görevlileri

Öğr. Gör. Dr. Emine CAN GÜVEN

Oda No: F Blok B-028

Telefon: +90 (212) 383 53 91

E-posta: ecguven@yildiz.edu.tr 

Öğr. Gör. Havva Melda AKBİN
Oda No: F blok B-028
Telefon: +90 (212) 383 54 06

E-posta: makbin@yildiz.edu.tr