Ulusal Projeler

 

Öğretim üye ve elemanlarımızın ulusal bazda yürütmekte olduğu projelerin listesi aşağıda bulunmaktadır.

 

 

Proje Başlığı : Kentsel Atmosferde Poli Klorlu Bifenil (PCB) Konsantrasyonlarının Gaz ve Partiküllerde Fraksiyonel Değişimlerinin Belirlenmesi ile Beraber Uzun Mesafeli Taşınımların İncelenmesi

Projede Yürütücüsü : Doç. Dr. Arslan SARAL

Destekleyen Kurum : TÜBİTAK

Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri : Mayıs 2012 / Mayıs 2015

 

Proje Başlığı : Yeni Geliştirilen Çapraz Akışlı Çoklu Tüp Mikrobiyal Yakıt Hücresi İle Evsel Atıksu Akımından Elektrik Enerjisi Üretimi

Projedeki Yürütücüsü : Prof. Dr. Bestemin ÖZKAYA

Destekleyen Kurum : TÜBİTAK

Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri : Mayıs 2012 / Mayıs 2014

 

Proje Başlığı : Mikroalg Kültürünün Sürdürülebilir Enerji Üretimi ve Sera Gazı Mitigasyonunda Kullanımı

Projedeki Yürütücüsü : Prof. Dr. Bestemin ÖZKAYA

Destekleyen Kurum : SANTEZ

Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri : Haziran 2013 / Haziran 2015

 

Proje Başlığı : Biyoreaktör Depo Sahalarında Nanomalzemelerin Davranışları ve Atıkların Ayrışma Prosesleri Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

Projedeki Yürütücüsü : Doç. Dr. Sinan BİLGİLİ

Destekleyen Kurum : TÜBİTAK

Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri : Mayıs 2013 / Mayıs 2016

 

Proje Başlığı : Membran Biyoreaktörlerde EPSnin Membran Kirlenmesi Üzerine Etkisinin Reolojik Parametreler İle Belirlenmesi

Projedeki Yürütücüsü : Prof. Dr. Güleda ENGİN

Destekleyen Kurum : TÜBİTAK

Proje Başlangıç/Bitiş Tarihleri : Mayıs 2013 / Aralık 2015