Uluslararası Projeler

 

 

 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE
SÜRDÜRÜLEBİLİR SU YÖNETİMİ

exceed

 

Braunschweig Üniversitesi (Almanya) Exceed projesi ile, Milenyum Kalkınma Hedefi 7/C (Çevresel sürdürülebilirliği sağlama ve 2015 itibarıyla güvenli içme suyu ve sağlık hizmetlerine ulaşamayan nüfusu yarıya indirme) ye ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda uluslararası işbirliği ile kapasite geliştirmeyi ve araştırmalar yapmayı hedeflemiştir.

 

Exceed Projesi 2009 yılında gelişmekte olan ülkelerde bulunan 35 partner üniversite ve araştırma merkezi ile başlamıştır. Latin Amerika, Orta Doğu, Sahra Altı Afrika ve Güneydoğu Asya' dan ülkelerin katılımı ile her bölgenin su ile ilgili problemlerine sürdürülebilir projeler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu projeler içerisinde tarımda kullanılan suyun azaltılması, kuraklık ve taşkınlar, su kalitesi ve sağlık gibi konular yer almaktadır.

 

Bu amaca ulaşmak için partner üniversitelerdeki yüksek lisans ve doktora seviyesinde sürdürülebilir su yönetimi üzerine olan çalışmalar arttırılmış, programlara yeni dersler eklenmiştir. Yaz okulları, bölgesel ve uluslararası çalıştaylar ve seminerler organize edilerek kapasite geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, öğrenci, genç araştırmacı ve hocalar için de değişim programı uygulanmaktadır.

 

Daha fazla bilgi için:

 

 


 

Prof. Dr. Bestamin ÖZKAYA yürütücülüğünde, AB 7. Çerçeve Programı (FP7) kapsamında Hindistan’a yönelik devam eden ve bölgedeki işbirliklerini arttırmayı hedefleyen New INDIGO ERA-Net (Initiative for the Development and Integration of Indian and European Research) çağrısına, Hindistan, Finlandiya ve Türkiye’nin ortak olarak önerdiği “Low-Cost and Efficient MFC Materials for Bioelectricity Production from Waste Materials: Bio-e-MAT” isimli yüksek bütçeli AB projesi kabul edilmiştir.

Proje ile ilgili bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.