Yaz Okulu

 

 

Yaz Okulu Yıldız Teknik Üniversitesi “Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nin ilgili maddesinde tanımlanan; bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan özellikle yaz ayları içerisinde uygulanan bir eğitim-öğretim programıdır.

Üniversitemizde Yaz Okulu 21/06/2012 tarih ve 2012-06 sayılı Senato Kararı ile  yürürlüğe giren Yıldız Teknik Üniversitesi Yaz Öğretimi  Yönergesi    (bkz:.http://www.ogi.yildiz.edu.tr/category.php?id=17) hükümlerine göre yapılır.